Monday, 7 November 2011

Contoh Refleksi Unit Pelajaran


UNIT
TAJUK
3
FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):
PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN  1. Ringkasan Isi Kandungan Unit
(Ringkasan bererti sinopsis bukannya memberikan objektif/hasil pembelajaran).Contoh:
Unit ini mengandungi 4 bahagian yang berkaitan dengan perkembangan profesion keguruan. Dalam bahagian pertama memberi fokus kepada perbandingan konsep keguruan dan perguruan yang sering disalah tafsirkan penggunaannya. Pembinaan guru yang berkualiti pula didasarkn kepada FPG yang mengandungi maksud yang tersurat dan tersirat berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu ada pada seorang guru. Seterusnya _______________________________

(lengkapkan dalam satu peranggan sahaja. Tidak melebihi 150 patah perkataan)
  1. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya
(Konsep ialah pengertian umum atau idea yang mendasari sesuatu)Konsep
Penjelasan
1.
Standard Guru Malaysia
Suatu piawaian yang ditetapkan untuk mengenalpasti tahap kompetensi profesional guru-guru di Malaysia.
2.
Kompeten
Layak kerana mempunyai kecekapan untuk melaksanakan tugas & tanggungjawab yang diamanahkan.
3.4.5.


  1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.
(Di sini anda perlu memberikan komen terhadap isi kandungan unit 3. Adakah kandungan unit ini  memberikan manfaat kepada anda sebagai seorang guru? Atau adakah kandungan unit ini tidak sesuai dan perlu ditukar? Berikan ulasan anda.


Contoh:
Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang ciri-ciri kualiti dan kompetensi yang perlu ada pada seorang guru. Hal ini merupakan suatu perkara yang memberi manfaat kepada saya untuk .............
Walau bagaimanapun terdapat kelemahan/kekurangan di dalamnya seperti .................................................... Oleh itu saya mencadangkan perkara berikut untuk memperbaikinya ...............................................................
REFLEKSI UNIT PELAJARAN

1.     1.  Ringkasan Isi Kandangan Unit


UNIT
TAJUK
1
Perkembangan pendidikan di Malaysia kea rah pembangunan insan dan Negara
-Pendidikan dan pembangunan insan dan negara
-perkembanagn pendidikan di Malaysia mengikut era (Era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan; pembentukan akta pelajaran; tokoh-tokoh dan sumba ngannya.

        Era masyarakat tradisional, pendidikan untuk rakyat jelata di tanah air ini berlangsung secara tradisional dalam institusi keluarga dan masyarakat. Pendidikan pada masa itu bercorak warisan turuntemurun. Rakyat berpegang kuat pada adat resam yang bersifat ketimuran dan ajaran agama islam yang teguh. Ibu mendidikkan anak-anak dengan keterbitan, nilai, budi bahasa serta adab sopan. Anak lelaki dididik bertujuan menjadi ketua keluarga dan diminta membantu bapanya menjalankan kegiatan ekonomi keluarga untukmembina kehidupan keluarganya sendiri setelah mereka mendirikan rumah tangga. Anak perempuan dididik dan diasuh perkara-perkara berkaitan rumah tangga supaya menjadi suri rumah yang baik. Pendidikan golongan bangsawan secara lebih berfomal mereka diajar membaca , menulis dan mengira selain pelajaran Jawi, bahasa Arab, Fiqh, Tauhin, Al-Quran.
          Pendidikan semasa penjajahan bersifat kabur. Inggeris memperkenalkan sekolah venakular. Sekolah yang ditubuhkan berasakan etnik iaitu menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru masing-masing. Contohnya sekolah venakular Melayu, Cina dan Tamil. Pada tahun 1855 sekolah venakular Melayu dibuka di Bayan Lepas, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar, tulisan Rumi dan jawi digunakan secara serentak. Pada tahun 1871 A.M Skinner memperkenalkan sekolah Melayu yang digabungkan dengan kelas AL-Quran. Iaitu sekolah akademik disebelah pagi dan kelas AL-Quran di sebelah petang Bertujuan untuk menarik minat orang Melayu. Sekolah venakular Cina bermula di Negeri-Negeri Selat tetapi kurang mendapat sambutan daripada masyarakat Cina. Abad ke-19apabila kedatang orang Cina beramai-ramai mereka telah membiayai sekolah Cina dengan sendiri bertujuan untuk memastikan pengekalan warisan budaya dan bahasa mereka. Kod buruh dikuatkuasa pada tahun 1925,setiap lading yang ada 10 orang anak berumur persekolahan diwajibkan membuka sekolah. Sekolah vernakular Tamil berorientasikan Negara asal, kurikulum berkisar kepada unsur-unsur kerohanian dan kebudayyan Hindu serta bahasa pertuturan. Bahan-bahan pengajaran adalah dibawa masuk dari India. Mereka taat setia kepada Negara asal. Pada tahun 1816  Sekolah Inggeris dibuka untuk anak-anak pengawai kerajaan Inggeris iaitu Penang Free School. Sekolah mubaligh Kristian beropersi mengikut kehendak mazhab masing-masing. Perang dunia kedua kebanyakkan sekolah ditutup untuk menjadi markas tentera Jepun, tetapi sekolah Nihongo dibuka dan menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar, tanpa kira nyanyi lagu atau kebudayaan serta mata pelajaran semua mengikut Negara Jepun. Walaubagaimanapun pendidikan berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada kemajuan dan pembangunan Tanah Melayu.  Sistem pendidikan lebih kepada usaha memecahbelahkan rakyat. Bagi peribumi pendidikan bertujuan untuk mengekalkan mereka dengan aktiviti ekonomi yang sedia ada tetapi Inggeris tidak berminat  dan bersikap tidak mahu campur tangan berkaitan pendidikan mereka. Akan tetapi jawatankuasa bagi mengkaji pelaksanan pendidikan namun pelaksanaan dan penguatkuasanya kurang jelas.
              Era sebelum kemerdekaan para pejuang telah menggubal satu sistem kebangsaan yang sesuai untuk Negara berdaulat yang mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri, mereka bersedar  pentingnya sistem pendidikan bagi mengambil alih sistem pendidikan penjajahan. Oleh sebab itu Jawatankuasa Pelajaran 1956 ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang akan dilaksana selepas air mendapat kemerdekaan yang diketuai oleh Abdul Razak Hussein dan telah mengeluarkan laporannya yang dikenal sebagai Penyata Razak 1956.
          Era selepas kemerdekaan Jawatankuasa Raman Talib dibentuk untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957. Jawatankuasa berkenaan telah mengeluarkan laporan Penyata Rahman Talib pada tahun 1960. Akta Pelajaran juga digubal berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960. Objektif nya ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Pada masa itu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah, kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. Ia bertujuan untuk membasmikan buta huruf dalam kalangan rakyat serta member pendidikan percuma dan fokus kepada soal literasi dalam kalangan pelajar bagi membangunkan Negara yang baru merdeka dari aspek infrastruktur. Dasar pelajaran mengharapkan keperluan tenaga rakyat di Malaysia dipenuhi melalui proses pendidikan. Akta pendidikan 1996 diwarta dan dikuatkuasa pada tahun 1996. Selepas itu pada tahun 1974 Jawatankuasa Kabinet  ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan Negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961 untuk mempastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat Negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Pada 7 November 1979 Laporan Jawatankuasa Kabinet  Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan dikenal sebagai Laporan Kabinet. Ia lebih banyak member penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M, pendidikan kerohanian dan kurikulum ala Malaysia. Selepas itu Kurikulum Baru Sekolah Rendah diperkenalkan pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah diperkenalkan pada tahun 1988 serta Laporan Jawatankuasa Kabinet bermula membentukan falsafah pendidikan Negara yang lebih jelas dan tersurat.


 
UNIT
TAJUK
2
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK):huraian dan penghayatan
-          Asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
-          FPK dari segi bentuk, proses dan matlamat pendidikan


UNIT
TAJUK
3
Falsafah Pendidikan Guru (FPG): pemikiran dan amalan dalam professional keguruan
-          Pembentukan pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru:
     I -      FPG: kandungan
    II -     Standar Guru Malaysia Standard & Keperluan


UNIT
TAJUK
4
Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia
-          Tujuan dasar (kawalan, solusi, kebajikan dan inovasi)
-          Dasar dan hala tuju pendidikan : pembangunan insane, guna tenaga, perpaduan, bahasa, pengantaanbangsaan, teknologi, Negara bangsa.

 2.  Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannyaKonsep
Penjelasan
1.


2.


3.


4.


5.3.    3.  Pandangan/komenter anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda. 1.     

No comments:

Post a Comment